Gegevensbescherming

Wij danken u voor uw bezoek aan onze internetpagina en willen u graag vertrouwd maken met onze beginselen voor de online-gegevensbescherming.

Voor AT Zweirad GmbH geldt principieel dat de bescherming van uw gegevens hoogste prioriteit heeft. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat wij ons houden aan de wettelijke bepalingen inzake de gegevensbescherming. Bovendien vinden wij het belangrijk dat u op elk moment weet, wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij ze gebruiken.

In de regel is het bezoek aan onze internetpagina´s mogelijk zonder vermelding van persoonsgerelateerde gegevens. Bij het zuiver informatieve bezoek aan onze internetpagina – dus wanneer u nergens een registratie invult en ons ook geen aanmeldingsformulier toestuurt – verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser om technische redenen naar ons doorstuurt. Hiertoe behoort o.a. uw IP-adres.

Voor zover op onze pagina´s bovendien persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, indien mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven.

Gegevensbescherming en Duitse telemediawet

Volgens art. 12, 13 van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere wetten hebt u tegenover ons een aantal informatie- en gegevensbeschermingsrechten:
  • het recht op kosteloze informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en het gebruik daarvan,
  • onder bepaalde voorwaarden het recht op beperking van de gegevensverwerking, alsmede op correctie, blokkering en verwijdering van deze gegevens. Tevens kunt u op elk tijdstip uw toestemming tot het gebruik of de overdracht van uw persoonsgerelateerde gegevens voor de toekomst herroepen en de overhandiging en toezending van deze gegevens verlangen,
  • het recht om voor de toekomst een eventueel verleende toestemming voor de verzameling en het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens zonder vermelding van redenen te herroepen.

Hierover en over andere vragen met betrekking tot "persoonsgerelateerde gegevens" kunt u ons te allen tijde contacteren via het volgende contactadres:

AT Zweirad GmbH
Aan de zaakgelastigde voor gegevensbescherming
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge
02505 9305 26
Datenschutz@at-zweirad.de

Personlijke gegevens

Wij corrigeren en completeren opgeslagen gegevens zodra wij over een verandering op de hoogte worden gesteld. Desgewenst informeren wij daarover ook gegevensontvangers. Bij ons opgeslagen gegevens worden via een geautomatiseerde procedure verwijderd, zodra de wettelijke of contractuele archiveringsplicht is verstreken of de gegevens niet meer benodigd zijn.

Veiligheid

Deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens geldt niet voor de inhouden van andere internetpagina´s die u via links op deze pagina oproept. Voor dergelijke inhouden zijn wij niet verantwoordelijk.

Contactpersoon inzake gegevensbescherming

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt over gegevensbescherming of het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens ten behoeve van reclame, markt- of opinieonderzoek wilt herroepen, kunt u contact opnemen met onze zaakgelastigde voor gegevensbescherming:

AT Zweirad GmbH
Aan de zaakgelastigde voor gegevensbescherming
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge
02505 9305 26
Datenschutz@at-zweirad.de

Cookies

Deels maken de internetpagina´s gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en verspreiden geen virussen. Cookies zijn bedoeld om onze presentatie gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn "sessie-cookies", d.w.z. dat zij na het einde van uw internetbezoek automatisch gewist worden. U kunt cookies op elk tijdstip zelf verwijderen in de veiligheidsinstellingen van uw browser. Cookies stellen ons in staat om u bij een volgend bezoek weer te herkennen. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en deze cookies alleen in individuele gevallen toestaat, cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluit en het automatische wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van cookies kan het gebruik van deze internetpagina´s beperkt zijn.

Analysediensten

Deze internetpagina maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). De statistieken van deze dienst helpen ons, het gebruik van onze internetpagina te analyseren en verbeteren. Google Analytics werkt met zogenaamde "cookies" d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze internetpagina wordt in de regel naar een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen. Indien u de IP-anonimisering op deze internetpagina hebt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten inzake de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte tevoren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. Voor deze gevallen heeft Google zich onderworpen aan het EU-US-Privacy Shield-Verdrag. In opdracht van de provider van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten op deze website en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te verrichten tegenover de provider van de website. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 I pag.1 lit. f) AVG. Het binnen het kader van Google Analytics door de browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Bovendien kunt u de verzameling van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de internetpagina refererende gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren.
U kunt bovendien de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de onderstaande link te klikken. Daardoor wordt een "Opt-Out-Cookie" geïnstalleerd, zodat daarna bij uw bezoek aan deze internetpagina geen registratie van uw gegevens plaatsvindt:

Google Analytics deactiveren

Voor nadere informatie verwijzen wij naar de gebruiksvoorwaarden en a gegevensbescherming. Wij willen u erop wijzen dat de op deze internetpagina gebruikte tool Google Analytics werd uitgebreid met de code "anonymizeIp" om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zog. IP-masking) te waarborgen.
Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten over de verwerking van ordergegevens en zetten daarbij de strenge voorschriften van de Duitse instanties voor gegevensbescherming in volle omvang om bij het gebruik van Google Analytics.

Deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens geldt voor alle internetpresentaties onder de URL´s

konfigurator.velo-de-ville.de